The power of engagement

Bara 16 % av svenskarna känner sig engagerade i sina jobb.

84 % oengagerade medarbetare kostar.

Vänd trenden.

Hör av dig.

Get Smartful

Vi leder processer för organisationer som vill skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser genom medarbetarengagemang.

Smartful är ett initiativ av Cecilia Hyrén och Strategiverket.

Contact

Name (obligatorisk)

E-mail (obligatorisk)

Message

Du når oss på smartfulpeople@smartful.se.